Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevOnkogenéza BRCA2
MIM600185
GenBRCA2
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Bioptická laboratoř s. r. o.
Centrum lékařské genetiky, s.r.o.
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o.
EUC Laboratoře CGB a.s.
EUC Laboratoře CGB a.s.
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Genlabs s. r. o.
GENvia, s.r.o.
Laboratoře AGEL a. s.
Laboratoř onkogenetiky
Masarykův onkologický ústav
PRENET – prenatální diagnostika a genetika (Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.)
SPADIA LAB a. s.
Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.