Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevThiopurin S-metyltransferáza
MIM187680
GenTPMT
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Fakultní Thomayerova nemocnice
Institut klinické a experimentální medicíny IKEM, Laboratoř lékařské genetiky
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Laboratoře AGEL a. s.
Laboratoř molekulární diagnostiky a cytogenetiky, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s.
Masarykův onkologický ústav
SPADIA LAB a. s.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň
Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc
Vaše laboratoře s.r.o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.