Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevIdentifikace osob, paternitní expertízy, DNA fingerprinting
MIM1
GenVNTR, STR
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Bioptická laboratoř s. r. o.
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Ostrava
Generi Biotech s. s r. o.
Genetika Plzeň, s.r.o.
Genexpress s.r.o.
GENNET s.r.o.
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
GENvia, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
Jiří Drábek
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Ústav imunologie, FN Olomouc
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc
Ústav soudního lékařství, detaš. pracoviště FN u sv. Anny v Brně
Vaše laboratoře s.r.o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.