Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevLaktózová intolerance
MIM223100
GenLCT
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Fakultní Thomayerova nemocnice
Ferticare SE
Genetika Plzeň, s.r.o.
Genlabs s. r. o.
GENvia, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
Institut klinické a experimentální medicíny IKEM, Laboratoř lékařské genetiky
Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r.o., detašované pracoviště Mephacentrum
Nemocnice AGEL Prostějov, AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
SPADIA LAB a. s.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.