Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevSy. Gilbert
MIM143500
GenUGT1A1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
BioLab spol. s r.o.
Bioptická laboratoř s. r. o.
CGB laboratoř a.s.
Fakultní nemocnice Ostrava
Genetika Plzeň, s.r.o.
Genexpress s.r.o.
GENvia, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
IMALAB s.r.o.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Krevní centrum
Laboratoře AGEL a. s.
Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r.o., detašované pracoviště Mephacentrum
SPADIA LAB a. s.
Thomayerova nemocnice
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.