Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

XXXII. Izakovičův memoriál

8. února 2022 9:11

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám oznámili, že XXXII. Izakovičkův memoriál se bude konat 21.-23. září 2022 v Košicích. Další informace viz přímo webové stránky konference.

izakovic-2022-save-the-date