Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Sjezd SLG a 55. výroční cytogenetická konference

10. ledna 2022 17:57

Informace o Celostátním sjezdu Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a 55. výroční cytogenetické konferenci, které se budou konat 15.-16. září 2022 v Praze ve Wellness hotelu Step.


Celostátní sjezd SLG a 55. cytogenetická konference - druhé oznámení

3. května 2022 9:31

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Ráda bych vás ještě jednou pozvala na Celostátní sjezd lékařské genetiky a genomiky a 55. výroční cytogenetickou konferenci, která se bude konat 15. – 16. 9. 2022 ve WELLNESS HOTELU STEP v Praze. Registrace k aktivní i pasivní účasti je pro Vás otevřena na webových stránkách kongresu na adrese www.cytogenomika2022.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za vědecký a organizační výbor

Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.

Otevřít...

Celostátní sjezd SLG a 55. cytogenetická konference - první oznámení

23. února 2022 14:27

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příloze naleznete první oznámení o Celostátním sjezdu Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a 55. výroční cytogenetické konferenci.

Otevřít...

Datum konference

10. ledna 2022 17:57

Vážená kolegyně, vážení kolegové,

Letošní 55. výroční cytogenetická konference se bude konat 15.-16. září 2022 v Praze ve Wellness hotelu Step.

cytogeneticka-konference-2022.jpg

Další informace budou zveřejněny koncem ledna.

Otevřít...