Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Pracovní skupina pro kardiogenetiku

15. června 2021 17:45

Bližší informace o skupině a její činnosti naleznete na webových stránkách na adrese kardiogenetika.cz.