Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHomocystinurie z deficitu methylentetrahydrofolátreduktázy
MIM607093
GenMTHFR
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
BioLab spol. s r.o.
Centrum lékařské genetiky, s.r.o.
CGB laboratoř a.s.
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
Fakultní nemocnice Ostrava
Ferticare SE
Genlabs s. r. o.
GENNET s.r.o.
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
GENvia, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc
Chemila spol. s r. o.
IMALAB s.r.o.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Krevní centrum
Laboratoře AGEL a. s.
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.
Repromeda s. r. o.
SPADIA LAB a. s.
Thomayerova nemocnice
Trombotické centrum VFN, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav hematologie a krevní transfuze
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.