Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHluchota (nesyndromální) - DFNB1
MIM220290
GenGJB2
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o.
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Ostrava
Ferticare SE
Genetika Plzeň, s.r.o.
Genexpress s.r.o.
GENvia, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
Laboratoře AGEL a. s.
Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r.o., detašované pracoviště Mephacentrum
Repromeda s. r. o.
SPADIA LAB a. s.
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.