Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevDelece v AZF na Y chromozomu (sterilita u mužů)
MIM415000
GenAZFa,b,c
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Centrum lékařské genetiky, s.r.o.
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o.
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
EUC Laboratoře CGB a.s.
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Ostrava
Ferticare SE
Genetická laboratoř PRONATAL
Genetika Plzeň, s.r.o.
GENNET s.r.o.
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
GENvia, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
PRENET – prenatální diagnostika a genetika (Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.)
Repromeda s. r. o.
SPADIA LAB a. s.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc
Vaše laboratoře s.r.o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.