Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevAneuploidie chromozomů 13,18, 21, X a Y metodou QF PCR
MIM900013
GenQF PCR
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Centrum lékařské genetiky, s.r.o.
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o.
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
EUC Laboratoře CGB a.s.
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní Thomayerova nemocnice
Ferticare SE
Genetická laboratoř PRONATAL
Genetika Plzeň, s.r.o.
GENNET s.r.o.
GENvia, s.r.o.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň
Vaše laboratoře s.r.o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.