Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevSpinální muskulární atrofie typ I
MIM253300
GenSMN1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
EUC Laboratoře CGB a.s.
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní Thomayerova nemocnice
Ferticare SE
Genetická laboratoř PRONATAL
Genetika Plzeň, s.r.o.
Genexpress s.r.o.
GENNET s.r.o.
GENvia, s.r.o.
PRENET – prenatální diagnostika a genetika (Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.)
Repromeda s. r. o.
SPADIA LAB a. s.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.