Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHomocystinurie z deficitu methylentetrahydrofolátreduktázy
MIM607093
GenMTHFR
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
BioLab spol. s r.o.
Centrum lékařské genetiky, s.r.o.
Chemila spol. s r. o.
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
EUC Laboratoře CGB a.s.
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní Thomayerova nemocnice
Ferticare SE
Genlabs s. r. o.
GENNET s.r.o.
GENvia, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1.LF UK
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Krevní centrum
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Repromeda s. r. o.
SPADIA LAB a. s.
Trombotické centrum VFN, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav hematologie a krevní transfuze
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň
Vaše laboratoře s.r.o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.