Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevCystická fibróza
MIM219700
GenCFTR
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Centrum lékařské genetiky, s.r.o.
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o.
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
EUC Laboratoře CGB a.s.
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní Thomayerova nemocnice
Ferticare SE
Genetická laboratoř PRONATAL
Genetika Plzeň, s.r.o.
Genexpress s.r.o.
Genlabs s. r. o.
GENNET s.r.o.
GENvia, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
Laboratoře AGEL a. s.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
PRENET – prenatální diagnostika a genetika (Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.)
Repromeda s. r. o.
SPADIA LAB a. s.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň
Vaše laboratoře s.r.o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.