Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevDef. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus
MIM176930
GenF2
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
BioLab spol. s r.o.
Centrální laboratoře FNKV
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Centrum lékařské genetiky, s.r.o.
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o.
Chemila spol. s r. o.
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
EUC Laboratoře CGB a.s.
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Plzeň
Fakultní Thomayerova nemocnice
Ferticare SE
Generi Biotech s. s r. o.
Genetická laboratoř PRONATAL
Genetika Plzeň, s.r.o.
Genlabs s. r. o.
GENNET s.r.o.
GENvia, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc
Institut klinické a experimentální medicíny IKEM, Laboratoř lékařské genetiky
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Krevní centrum
Laboratoře AGEL a. s.
Laboratoř molekulární diagnostiky a cytogenetiky, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s.
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice AGEL Prostějov, AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nemocnice Jihlava, p.o.
PRENET – prenatální diagnostika a genetika (Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.)
Repromeda s. r. o.
SPADIA LAB a. s.
Trombotické centrum VFN, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav hematologie a krevní transfuze
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň
Vaše laboratoře s.r.o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.